Tìm hiểu luật cạnh tranh\

Sách giới thiệu sự cần thiết ban hành luật cạnh tranh, toàn văn luật cạnh tranh với 123 điều, nội dung điều chỉnh các hành vi gây hạn chế cạnh tranh, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh; việc áp dụng luật cho mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Thung (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01750nam a2200277 4500
001 28986
005 20161019035012.0
008 060104s2005####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 343.0721  |b T310h 
100 |a Nguyễn, Văn Thung  |e biên soạn 
245 0 |a Tìm hiểu luật cạnh tranh\   |c Nguyễn Văn Thung biên soạn 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2005 
300 |a 80tr. 
520 |a Sách giới thiệu sự cần thiết ban hành luật cạnh tranh, toàn văn luật cạnh tranh với 123 điều, nội dung điều chỉnh các hành vi gây hạn chế cạnh tranh, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh; việc áp dụng luật cho mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh 
653 |a cạnh tranh 
653 |a luật cạnh tranh 
653 |a pháp luật 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 04/01/2006  |c Administrator  |d NAL060046200 
942 |c BK 
999 |c 7746  |d 7746 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 343_072100000000000_T310H  |7 0  |9 21212  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-01-04  |e Khác  |o 343.0721 T310h  |p VV00022405  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 343_072100000000000_T310H  |7 0  |9 21213  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-01-04  |e Khác  |o 343.0721 T310h  |p VV00022406  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 343_072100000000000_T310H  |7 0  |9 21214  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-01-04  |e Khác  |o 343.0721 T310h  |p VV00022407  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 343_072100000000000_T310H  |7 0  |9 21215  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2006-01-04  |e Khác  |o 343.0721 T310h  |p VV00022408  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 343_072100000000000_T310H  |7 0  |9 21216  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2006-01-04  |e Khác  |o 343.0721 T310h  |p VV00022409  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK