Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh

sách tập hợp các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí minh về đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học của cán bộ, đảng viên; các bài viết của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và các nhà khoa học luận bàn về đạo đức cách mạng và phong cách tư duy khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01596nam a2200265 4500
001 29004
005 20161019035014.0
008 060104s2005####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 171.7  |b Gi-108d 
245 0 |a Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh 
260 |a Hà Nội:   |b Khoa học xã hội,   |c 2005 
300 |a 579tr. 
520 |a sách tập hợp các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí minh về đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học của cán bộ, đảng viên; các bài viết của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và các nhà khoa học luận bàn về đạo đức cách mạng và phong cách tư duy khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
653 |a cán bộ 
653 |a đảng viên 
653 |a đạo đức cách mạng 
653 |a Hồ Chí Minh 
653 |a tư tưởng Hồ Chí Minh 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 04/01/2006  |c Administrator  |d NAL060046218 
942 |c BK 
999 |c 7763  |d 7763 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 171_700000000000000_GI108D  |7 0  |9 21265  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-01-10  |e Khác  |o 171.7 Gi-108d  |p VL00003432  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 171_700000000000000_GI108D  |7 0  |9 21266  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-01-10  |e Khác  |o 171.7 Gi-108d  |p VL00003433  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 171_700000000000000_GI108D  |7 0  |9 21267  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2006-01-10  |e Khác  |o 171.7 Gi-108d  |p VL00003434  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK