Trích dẫn APA

(2005). Tôn giáo lý luận xưa và nay. T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp.

Chicago Style Citation

Tôn Giáo Lý Luận Xưa Và Nay. T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2005.

Trích dẫn MLA

Tôn Giáo Lý Luận Xưa Và Nay. T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.