Trích dẫn APA

(2006). Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổng tập hồi ký. Hà Nội: Quân đội nhân dân.

Chicago Style Citation

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Tổng Tập Hồi Ký. Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2006.

Trích dẫn MLA

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Tổng Tập Hồi Ký. Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.