Trích dẫn APA

Đonal J. Savoie. (1996). Budgeting and the management of public spending (Dự thảo ngân sách và quản lý chi phí công cộng). Brookfield: Edward Elgar publishing Ltd..

Chicago Style Citation

Đonal J. Savoie. Budgeting and the Management of Public Spending (Dự Thảo Ngân Sách Và Quản Lý Chi Phí Công Cộng). Brookfield: Edward Elgar publishing Ltd., 1996.

Trích dẫn MLA

Đonal J. Savoie. Budgeting and the Management of Public Spending (Dự Thảo Ngân Sách Và Quản Lý Chi Phí Công Cộng). Brookfield: Edward Elgar publishing Ltd., 1996.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.