Trích dẫn APA

Peltzer, & Stewart. (1998). Betriebsverfassungsgesetz (Luật về tổ chức doanh nghiệp) (in lần thứ tư.). Frankfurt am Main: Fritz Knapp.

Chicago Style Citation

Peltzer, and Stewart. Betriebsverfassungsgesetz (Luật Về Tổ Chức Doanh Nghiệp). in lần thứ tư. Frankfurt am Main: Fritz Knapp, 1998.

Trích dẫn MLA

Peltzer, and Stewart. Betriebsverfassungsgesetz (Luật Về Tổ Chức Doanh Nghiệp). in lần thứ tư. Frankfurt am Main: Fritz Knapp, 1998.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.