Văn kiện đảng toàn tập. tập 47

Văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam trong năm 1986, gồm 50 tài liệu: các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tri, thông báo, báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư Lê Duẩn và Trường Chinh tại các Hội nghị trung ương v...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01661nam a2200241 4500
001 30535
005 20161019035136.0
008 060807s2006####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 324.2597  |b V115k 
245 0 |a Văn kiện đảng toàn tập.   |n tập 47 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2006 
300 |a 655tr. 
520 |a Văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam trong năm 1986, gồm 50 tài liệu: các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tri, thông báo, báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư Lê Duẩn và Trường Chinh tại các Hội nghị trung ương và các các hội nghị khác của Đảng 
653 |a đảng cộng sản việt nam 
653 |a văn kiện đảng 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 07/08/2006  |c Administrator  |d NAL060047759 
942 |c BK 
999 |c 8533  |d 8533 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.47 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 23280  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-08-07  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00024068  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.47 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 23281  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-08-07  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00024069  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.47 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 23282  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-11-29  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00024100  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |3 T.47 -  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 23283  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2006-08-07  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00024070  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK