Trích dẫn APA

Bích Hằng, Anh Cường, Hương Trang, & Lệ Huyền. (2006). Nguyên tắc quản lý bài học xưa và nay. Hà Nội: Tài chính.

Chicago Style Citation

Bích Hằng, Anh Cường, Hương Trang, and Lệ Huyền. Nguyên Tắc Quản Lý Bài Học Xưa Và Nay. Hà Nội: Tài chính, 2006.

Trích dẫn MLA

Bích Hằng, Anh Cường, Hương Trang, and Lệ Huyền. Nguyên Tắc Quản Lý Bài Học Xưa Và Nay. Hà Nội: Tài chính, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.