Pháp luật về đình công và giải quyết đình công ở Việt Nam

Sách phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật đình công và giải quyết đình công trong điều kiện kinh tế VN. Nêu rõ tầm quan trọng của hoạt động giải quyết đình công và những nội dung cần thực hiện. Đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành về vấn đề này và một số quan điểm mới khi đưa ra nhữ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Ngân Bình
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01552nam a2200253 4500
001 31021
005 20161019035204.0
008 061023s2006####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 344.01  |b Ph109l 
100 |a Đỗ, Ngân Bình 
245 1 |a Pháp luật về đình công và giải quyết đình công ở Việt Nam 
260 |a Hà Nội:   |b Tư pháp,   |c 2006 
300 |a 307tr. 
520 |a Sách phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật đình công và giải quyết đình công trong điều kiện kinh tế VN. Nêu rõ tầm quan trọng của hoạt động giải quyết đình công và những nội dung cần thực hiện. Đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành về vấn đề này và một số quan điểm mới khi đưa ra những giải pháp hoàn thiện 
653 |a đình công 
653 |a giải quyết đình công 
653 |a pháp luật đình công 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 23/10/2006  |c Administrator  |d NAL060048247 
942 |c BK 
999 |c 8751  |d 8751 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 344_010000000000000_PH109L  |7 0  |9 23873  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-10-23  |e Khác  |o 344.01 Ph109l  |p VV00025578  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 344_010000000000000_PH109L  |7 0  |9 23874  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-10-23  |e Khác  |o 344.01 Ph109l  |p VV00025579  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 344_010000000000000_PH109L  |7 0  |9 23875  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2006-10-23  |e Khác  |o 344.01 Ph109l  |p VV00025580  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK