Trích dẫn APA

Đoàn, T. T. (2006). Cải cách hành chính và công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hà Nội: Tư pháp.

Chicago Style Citation

Đoàn, Trọng Truyến. Cải Cách Hành Chính Và Công Cuộc Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hà Nội: Tư pháp, 2006.

Trích dẫn MLA

Đoàn, Trọng Truyến. Cải Cách Hành Chính Và Công Cuộc Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hà Nội: Tư pháp, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.