Cải cách hành chính và công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Gồm Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt nam. Nêu khái quát, mục tiêu, nguyên tắc và phương hướng cải cách hành chính, những vấn đề cụ thể của cải cách hành chính ở trung ương và địa phương cùng các giải pháp thúc đẩy...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoàn, Trọng Truyến
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01505nam a2200241 4500
001 31244
005 20161019035219.0
008 061124s2006####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 351.9597  |b C103c 
100 |a Đoàn, Trọng Truyến 
245 1 |a Cải cách hành chính và công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
260 |a Hà Nội:   |b Tư pháp,   |c 2006 
300 |a 363tr. 
520 |a Gồm Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt nam. Nêu khái quát, mục tiêu, nguyên tắc và phương hướng cải cách hành chính, những vấn đề cụ thể của cải cách hành chính ở trung ương và địa phương cùng các giải pháp thúc đẩy 
653 |a cải cách hành chính 
653 |a nhà nước pháp quyền 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 24/11/2006  |c Administrator  |d NAL060048475 
942 |c BK 
999 |c 8872  |d 8872 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 351_959700000000000_C103C  |7 0  |9 24213  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-11-24  |e Khác  |o 351.9597 C103c  |p VV00025901  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 351_959700000000000_C103C  |7 0  |9 24214  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-11-24  |e Khác  |o 351.9597 C103c  |p VV00025902  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 351_959700000000000_C103C  |7 0  |9 24215  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2006-11-24  |e Khác  |o 351.9597 C103c  |p VV00025903  |r 2017-03-29  |w 2015-12-29  |y BK