Mỹ học Mác Lê nin

Gồm định nghĩa về Mỹ học, các quan hệ thẩm mỹ của con người với hiện thực, các khách thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ, nghệ thuật và giáo dục thẩm mỹ

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Huy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01208nam a2200241 4500
001 31551
005 20161019035238.0
008 070118s2006####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 335.43  |b M600h 
100 |a Đỗ, Huy 
245 1 |a Mỹ học Mác Lê nin 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2006 
300 |a 467tr. 
520 |a Gồm định nghĩa về Mỹ học, các quan hệ thẩm mỹ của con người với hiện thực, các khách thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ, nghệ thuật và giáo dục thẩm mỹ 
653 |a Mỹ học 
653 |a Thẩm mỹ 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 18/01/2007  |c Administrator  |d NAL070048770 
942 |c BK 
999 |c 9039  |d 9039 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_M600H  |7 0  |9 24633  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2007-01-18  |e Khác  |o 335.43 M600h  |p VV00024467  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_M600H  |7 0  |9 24634  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2007-01-18  |e Khác  |o 335.43 M600h  |p VV00024468  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_M600H  |7 0  |9 24635  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2007-01-18  |e Khác  |o 335.43 M600h  |p VV00024469  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK