Trích dẫn APA

(2007). Quy định mới về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Quy định Mới Về Tổ Chức Và Hoạt động Của Công Ty Cho Thuê Tài Chính. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007.

Trích dẫn MLA

Quy định Mới Về Tổ Chức Và Hoạt động Của Công Ty Cho Thuê Tài Chính. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.