Quy định mới về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính

Bao gồm các văn bản pháp luật mới về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính với các quy định chi tiết về giao dịch bảo đảm và tài sản cho thuê tài chính, thời hạn trả nợ, hoạt động bán khoản...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01368nam a2200229 4500
001 31872
005 20161019035302.0
008 070522s2007####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 346.073  |b Qu600đ 
245 0 |a Quy định mới về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2007 
300 |a 175tr. 
520 |a Bao gồm các văn bản pháp luật mới về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính với các quy định chi tiết về giao dịch bảo đảm và tài sản cho thuê tài chính, thời hạn trả nợ, hoạt động bán khoản... 
653 |a cho thuê tài chính 
653 |a công ty cho thuê tài chính 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 22/05/2007  |c Administrator  |d NAL070049096 
942 |c BK 
999 |c 9226  |d 9226 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 346_073000000000000_QU600Đ  |7 0  |9 25165  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2007-05-22  |e Khác  |o 346.073 Qu600đ  |p VV00024956  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 346_073000000000000_QU600Đ  |7 0  |9 25166  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2007-05-22  |e Khác  |o 346.073 Qu600đ  |p VV00024957  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 346_073000000000000_QU600Đ  |7 0  |9 25167  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2007-05-22  |e Khác  |o 346.073 Qu600đ  |p VV00024958  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK