Trích dẫn APA

Đỗ, T. V., & Vũ, T. P. (2007). Tiếp thị thực hành - cạnh tranh bằng hiệu quả. Hà Nội: Giao thông vận tải.

Chicago Style Citation

Đỗ, Thuỳ Vân, and Thu Phương Vũ. Tiếp Thị Thực Hành - Cạnh Tranh Bằng Hiệu Quả. Hà Nội: Giao thông vận tải, 2007.

Trích dẫn MLA

Đỗ, Thuỳ Vân, and Thu Phương Vũ. Tiếp Thị Thực Hành - Cạnh Tranh Bằng Hiệu Quả. Hà Nội: Giao thông vận tải, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.