Giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học

Trình bày tư tưởng về phát triển chủ nghĩa xã hội của Mác-Ăng Ghen và Lê - nin, quan niệm của các nhà kinh điển về chế độ xã hội, quyền con người, quyền công dân; phân tích giá trị và ý nghĩa tác phẩm tuyên ngôn của đảng cộng sản; phân tích giá trị bền vững và sức sống của CNXH; phân tích tổng luận...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Chí Bảo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01985nam a2200289 4500
001 42796
005 20161019040242.0
008 121210s2012####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 335.423 
082 |2 23  |a 335.43  |b Gi-100t 
100 |a Hoàng, Chí Bảo 
245 1 |a Giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2012 
300 |a 391tr. 
520 |a Trình bày tư tưởng về phát triển chủ nghĩa xã hội của Mác-Ăng Ghen và Lê - nin, quan niệm của các nhà kinh điển về chế độ xã hội, quyền con người, quyền công dân; phân tích giá trị và ý nghĩa tác phẩm tuyên ngôn của đảng cộng sản; phân tích giá trị bền vững và sức sống của CNXH; phân tích tổng luận về bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê nin; 
653 |a chủ nghĩa Mác-Lênin 
653 |a chủ nghĩa xã hội 
653 |a triết học 
911 |a Vũ Thị Vân  |b 10/12/2012  |c Administrator  |d TVL130016479 
942 |c BK 
999 |c 13744  |d 13744 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_GI100T  |7 0  |9 38230  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2012-12-10  |e Khác  |o 335.43 Gi-100t  |p VV00037370  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_GI100T  |7 0  |9 38231  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2012-12-10  |e Khác  |o 335.43 Gi-100t  |p VV00037371  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_GI100T  |7 0  |9 38232  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2012-12-10  |e Khác  |o 335.43 Gi-100t  |p VV00037372  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_GI100T  |7 0  |9 38233  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2012-12-10  |e Khác  |o 335.43 Gi-100t  |p VV00037373  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_GI100T  |7 0  |9 38234  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2012-12-10  |e Khác  |o 335.43 Gi-100t  |p VV00037374  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK