Lịch sử triết học ấn độ cổ đại\

Giới thiệu khái quát điều kiện lịch sử, đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội cổ đại; quá trình hình thành và phát triển của triết học tôn giáo ấn độ cổ đại, các trường phái triết học tôn giáo chính thống và không chính thống...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Doãn Chính
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01669nam a2200277 a 4500
001 2950
005 20161019040618.0
008 041007s1999####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 1T(N461) 
082 |2 23  |a 181.4  |b L302s 
100 |a Doãn Chính 
245 1 |a Lịch sử triết học ấn độ cổ đại\   |c Doãn Chính 
260 |a Hà Nội:   |b Thanh niên,   |c 1999 
520 |a Giới thiệu khái quát điều kiện lịch sử, đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội cổ đại; quá trình hình thành và phát triển của triết học tôn giáo ấn độ cổ đại, các trường phái triết học tôn giáo chính thống và không chính thống 
653 |a Ấn Độ 
653 |a triết học 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040003007 
942 |c BK 
999 |c 15543  |d 15543 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 181_400000000000000_L302S  |7 0  |9 42814  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 181.4 L302s  |p VV00009754  |r 2015-12-30  |w 2015-12-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 181_400000000000000_L302S  |7 0  |9 42815  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 181.4 L302s  |p VV00009755  |r 2015-12-30  |w 2015-12-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 181_400000000000000_L302S  |7 0  |9 42816  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 181.4 L302s  |p VV00009756  |r 2015-12-30  |w 2015-12-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 181_400000000000000_L302S  |7 0  |9 42817  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 181.4 L302s  |p VV00009757  |r 2015-12-30  |w 2015-12-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 181_400000000000000_L302S  |7 0  |9 42818  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 181.4 L302s  |p VV00009758  |r 2015-12-30  |w 2015-12-30  |y BK