Đại đoàn kết dân tộc phát huy nội lực nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\

Sách giới thiệu các bài viết, bài nói chuyện của tác giả từ năm 1991 đến nay về phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, củng cố vững chắc khối liên minh công, nông, trí thức, xây dựng cuộc sống xã hội có văn hóa, đạo đức, đẩy mạnh hiệu quả hợp tác quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Oanh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01932nam a2200313 a 4500
001 2688
005 20161019033838.0
008 041007s1998####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 32(V)84 
082 |2 23  |a 305.8  |b Đ103đ 
100 |a Vũ Oanh 
245 1 |a Đại đoàn kết dân tộc phát huy nội lực nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\   |c Vũ Oanh 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 1998 
300 |a 270tr. 
520 |a Sách giới thiệu các bài viết, bài nói chuyện của tác giả từ năm 1991 đến nay về phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, củng cố vững chắc khối liên minh công, nông, trí thức, xây dựng cuộc sống xã hội có văn hóa, đạo đức, đẩy mạnh hiệu quả hợp tác quốc tế 
653 |a chính trị 
653 |a CNH 
653 |a đoàn kết dân tộc 
653 |a HĐH 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040002743 
942 |c BK 
999 |c 2584  |d 2584 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 305_800000000000000_Đ103Đ  |7 0  |9 5342  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 305.8 Đ103đ  |p VV00009011  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 305_800000000000000_Đ103Đ  |7 0  |9 5343  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 305.8 Đ103đ  |p VV00009012  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 305_800000000000000_Đ103Đ  |7 0  |9 5344  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 305.8 Đ103đ  |p VV00009013  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 305_800000000000000_Đ103Đ  |7 0  |9 5345  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 305.8 Đ103đ  |p VV00009014  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 305_800000000000000_Đ103Đ  |7 0  |9 5346  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 305.8 Đ103đ  |p VV00009015  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK