Những vấn đề toàn cầu ngày nay\

Sách phác họa bức tranh toàn cảnh các vấn đề toàn cầu của thời đại ngày nay như: vấn đề chiến tranh và hòa bình, dân số thế giới, cuộc đấu tranh chống nạn nghèo khổ, thất nghiệp, dịch bệnh, lương thực-thực phẩm, vấn đề năng lượng, bảo vệ môi trường, thương mại thế giới, tội phạm kinh tế quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trần Quế
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01826nam a2200289 a 4500
001 2828
005 20161019033908.0
008 041007s1999####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 335.2 
082 |2 23  |a 327.101  |b Nh556v 
100 |a Nguyễn, Trần Quế 
245 1 |a Những vấn đề toàn cầu ngày nay\   |c Nguyễn Trần Quế 
260 |a Hà Nội:   |b Khoa học xã hội,   |c 1999 
300 |a 485tr. 
520 |a Sách phác họa bức tranh toàn cảnh các vấn đề toàn cầu của thời đại ngày nay như: vấn đề chiến tranh và hòa bình, dân số thế giới, cuộc đấu tranh chống nạn nghèo khổ, thất nghiệp, dịch bệnh, lương thực-thực phẩm, vấn đề năng lượng, bảo vệ môi trường, thương mại thế giới, tội phạm kinh tế quốc tế 
653 |a thế giới 
653 |a toàn cầu 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040002883 
942 |c BK 
999 |c 2724  |d 2724 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 327_101000000000000_NH556V  |7 0  |9 5997  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 327.101 Nh556v  |p VL00001270  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 327_101000000000000_NH556V  |7 0  |9 5998  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 327.101 Nh556v  |p VL00001271  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 327_101000000000000_NH556V  |7 0  |9 5999  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 327.101 Nh556v  |p VL00001272  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 327_101000000000000_NH556V  |7 0  |9 6000  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 327.101 Nh556v  |p VL00001273  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 327_101000000000000_NH556V  |7 0  |9 6001  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 327.101 Nh556v  |p VL00001274  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK