Văn kiện đảng toàn tập: tập 37\

Sách tập hợp 87 văn kiện của Đảng trong năm 1976, phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội sau chiến tranh nhằm xây dựng và phát triển đất nước: tổng tuyển cử bầu quốc hội thống nhất cả nước, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01995nam a2200289 4500
001 24991
005 20161019034600.0
008 050218s2004####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 3KV(060) 
082 |2 23  |a 324.2597  |b V115k 
110 |a Đảng cộng sản Việt Nam 
245 1 |a Văn kiện đảng toàn tập:   |b tập 37\   |c Đảng cộng sản Việt Nam 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2004 
300 |a 1069tr. 
520 |a Sách tập hợp 87 văn kiện của Đảng trong năm 1976, phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội sau chiến tranh nhằm xây dựng và phát triển đất nước: tổng tuyển cử bầu quốc hội thống nhất cả nước, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, cải tạo nông nghiệp, kiện toàn thống nhất tổ chức cơ sở đảng các vùng các quân khu... 
653 |a ĐCS 
653 |a văn kiện đảng 
653 |a Việt Nam 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 18/02/2005  |c Administrator  |d NAL050042204 
942 |c BK 
999 |c 5938  |d 5938 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 15710  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-02-23  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00019783  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 15711  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-02-23  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00019784  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 15712  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2005-09-30  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00021803  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 15713  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2006-09-01  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00025185  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 15714  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2005-02-23  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00019782  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK