Histoire du XX siecle (Lịch sử thế kỷ XX). T2: Le monde entre guerre et paix 1945 - 1973 (T2. Thế giới giữa chiến tranh và hoà bình 1945 - 1973)

Những sự kiện đã làm thay đổi thế giới, những nhân vật quan trọng đã làm biến đổi thế kỷ XX. Tập 2 đề cập đến giai đoạn xây dựng một thế giới mới (1945 - 1953); và thời đại hoàng kim của các nước công nghiệp (1953 - 1973)

Lưu vào:
Tác giả chính: Piere Milza (chủ biên)
Đồng tác giả: Gisele Berstein (biên soạn), Serge Berstein (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Hatier, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 909 H313t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn